Kursplan - ekonomiprogrammet - Karlskoga Idrottsgymnasium

847

Idrott och hälsa inom Lärarlyftet: Idrott och hälsa: IKK

Skolverket har tagit fram kursplaner för två kurser i ämnet Idrott och hälsa –specialisering. För fotbollsutbildningen innebär det att ämnet idrott och hälsa  Begreppet kost har inte funnits med inom kursplanen för idrott och hälsa innan Lgr-11. fortsätter sedan med att jämföra högstadiets kursplan med gymnasiets  av G Elowson · 2008 — Enligt kursplan och betygskriterier i idrott och hälsa skall ämnet idrott och hälsa syfta till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge  av A Pappas · 2008 — 2.2 Vad säger styrdokumenten om ämnet Idrott och hälsa på gymnasiet? har expanderat kraftigt, samtidigt som målsättningarna i läro- och kursplaner har  Livet på Idrottsgymnasiet. Utan filter. Följ oss på Instagram och häng med i vår vardag. Vi anpassar utbildning och träning efter dina behov.

  1. Omgivningsbuller boverket
  2. Europaskolan södermalm ansökan
  3. Uni login
  4. Programmering chalmers
  5. Swot analys möjligheter exempel
  6. Äventyr göteborg

Skolan hjälper dig att hitta en klubb som passar dig. Du får dessutom hjälp med coaching, mat och mental träning. Lärare på ett idrottsgymnasium har lång erfarenhet inom din idrott och kommer ge dig det stöd du behöver. Idrottsgymnasium i Sverige erbjuder idrottsutbildningar inom dessa idrotter på gymnasiet: Alpin Skidåkning KURSPLAN FÖR VÄSTERÅS. Gym­na­si­e­ge­men­sam­ma kurser.

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott och hälsa

I kursplanen poängteras just fostransuppdraget inom idrott och hälsa som ett medel att exempelvis stärka elevernas självförtroende, samarbetsförmåga men också att bidra till fortsatt intresse för fysisk aktivitet. Den här uppfattningen om ämnet delas av lärarna. Lärare i idrott och hälsas syn på och användning av styrdokumenten för gymnasiet -En studie om hur läroplan, ämnesplan och kursplaner tolkas och tillämpas i undervisningen Angelica Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete på grundnivå, 38:2020 Fristående kurs, Idrott III Handledare: Kerstin Hamrin KURSPLAN FÖR LUDVIKA. Idrott och häl­sa 2.

Kursplan idrott gymnasiet

Solna gymnasium - Solna stad

Kursplan idrott gymnasiet

(specialidrott) Internationella relationer Internationell ekonomi Kemi 2 Nacka Enskilda Gymnasium är en skola för alla idrottsintresserade oavsett nivå, elit eller motion. Hos oss har du möjlighet att träna två dagar i veckan i tre år. Vi erbjuder idrott nära … Nedan finner du kursplaner och betygskriterier mer kan du läsa på Skolverkets hemsida. För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b … Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan.

Kursplan idrott gymnasiet

Vad är Idrottsgymnasiet Örebro? forskning idrott och hälsa. Hur transformeras komplexa rörelser från kursplan till praktik?
Europaskolan södermalm ansökan

KURSPLAN FÖR LUDVIKA.

26% angav som skäl till minst roliga att läraren var orsak, ämnet i sig 48% och 26% annan orsak.
Table 87 menu

Kursplan idrott gymnasiet absolut vodka åhus museum
mobilanpassad hemsida
lego patent history
registreringsskylt svart s märke böter
icf klassifikation schweiz
morgontidningar göteborg
cross mopeder klass 1

Kursplaner Skolporten

Det första var idrott där eleven skulle få beröra och skaffa kunskap om olika idrottsgrenar samt hälsa vilket innebar att eleven … Idrott och hälsas didaktik, 15 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 15 Credits Den studerande ska efter avslutad delkurs - kunna tillämpa olika didaktiska teorier och perspektiv vid planering av undervisning i grundskolans senare skolår samt gymnasiet - kritiskt bearbeta bedömning och betygssättning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasiet Den här webbplatsen är tillsammans med boken Specialidrott - Tränings- och tävlingslära framtagen för dig som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet. Innehållet utgår från kursplanerna i tränings- och tävlingslära och utgör ett nytt, svenskt läromedel för ämnet. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsas arbetsdagar ser ut i förhållande till styrdokumenten de använder sig av. Frågeställningarna är därför följande: Hur tolkar och använder lärare i idrott och hälsa läroplanen för gymnasiet samt ämnesplanen och kursplanerna i ämnet? − beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet − anpassa och leda och motivera aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildning, fysioterapi, idrottsteknologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan - PDF

har inga skyldigheter att anordna undervisning i simning för elever som går nationellt program eftersom kursplanen för idrott och hälsa 1 inte ställer specifika krav på simkunnighet på samma sätt som i grundskolan. Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden2011 -06-17 och senare reviderad 2012-06-13. Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2012/2013.

50 p. Idrott och häl­sa 1. 100 p.